Bert is nog niet dood, maar heeft zich al ingeschreven voor DEATHBOOK. Heel verstandig, zo zal zijn gedachtenis voor altijd blijven voortleven. Goedzo Bert!
Sign in here: www. super art market. com